نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان متقاضی شرکت در دوره جوشکاری E1

دانشجویان متقاضی شرکت در دوره جوشکاری E1


دانشجویان متقاضی شرکت در دوره جوشکاری E1

کلیه دانشجویان آقا، متقاضی شرکت در دوره جوشکاری در سطح E1، جهت ثبت نام و نکمیل مدارک شامل :

  • یک قطعه عکس 3 در 4
  • کپی صفحه اول شناسنامه
  • کپی کارت ملی
  • 17 هزار تومان پول نقد

حداکثر تا روز چهارشنبه 14 آذر 97 به دفتر مرکز SCD واقع در دانشکده مهندسی، راهرو ریاست مراجعه نمایند.