وضعیت دوره ها

دوره های مهارت آموزی در مرکز

 

گروه آموزشی نام دوره دانشجویان زمان برگزاری وضعیت
مهندسی برق کارور PLC درجه 2 خانم نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 در حال برگزاری
مهندسی مکانیک جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی در سطح E1 آقا نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 ثبت نام